NCSOFT công bố “Play Novel”, nội dung chứa đựng thế giới quan của “TL” – sản phầm PC • Console mới

02/06/2022

  • Câu chuyn v Calanthia và Roen ••• Tiu thuyết tương tác có th tri nghim trước thế gii quan trong TL
  • Công b version Anh•Hàn cho người chơi toàn cu ••• tng cng 5 tp (episode), 10 chapters
  • Kế hoch công b trước mt phn trong ‘Open R&D’ vi nhiu ni dung đa dng ở các lĩnh vc âm thanh, art, thế gii quan

     

Hôm nay (02/06/2022), NCSOFT đã đăng ti PLAY NOVEL, tiu thuyết tương tác cha đng thế gii quan ca ‘TL (Throne and Liberty)’ – sn phm PC • game console (game tay cầm) mi đang trong giai đon phát trin. 

‘PLAY NOVEL’ cho phép người dùng tri nghim trước thế gii quan trong TL. Câu chuyện kể về hai cô gái Roen và Calanthia xut hin trong thế gii quan ca TL, trong đó có thêm vào yếu t interactive và visual đ người dùng có th nhp tâm vào câu chuyn. 

Bt đu t hôm nay, NCSOFT s đăng ti ln lượt 2 tun mt ln lên tài khon Instagram chính thc ca công ty. Tng cng gm 5 tập và 10 chương chi tiết, s có hai phiên bn tiếng anh, tiếng hàn dành cho người dùng toàn cu. 

Khi đu bng PLAY NOVEL, NCSOFT s tương tác vi người dùng bng nhng ni dung đa dng như âm thanh, art, thế quan ca TL thông qua TL PLAY PROJECT. 

Choi Moon-young, PDMO (Giám đc Qun lý Phát trin Chiến lược – (Principal Development Management Office) cho biết “Chúng tôi đã lên kế hoch v d án mi nm trong mt phn ca Open R&D, dành cho người dùng trên toàn thế gii đang ch đi TL ra mt. Trong tương lai người dùng có th tri nghim narrative đc đáo ca TL thông qua các ni dung đa dng.” 

Để biết thêm ni dung chi tiết, vui lòng truy cp trang Instagram chính thc ca NCSOFT. 

  • Instagram chính thc ca NCSOFT (Truy cp ngay)
List