NC Diversity Framework

25/07/2022

EP.01:  Đa dạng trò chơi: Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ và văn hoá

NC tạo ra một thế giới được kết nối với “niềm vui đúng nghĩa” thông qua nội dung mà bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức. [NC DIVERSITY FRAMEWORK] là một chuỗi bài viết chia sẻ về quan điểm và giá trị của NC hướng tới sự đa dạng và hoà nhập trong trò chơi và hơn thế nữa.

Trong tập đầu tiên, chúng tôi đã phỏng vấn Seungheui Hong từ Phòng thí nghiệm ngôn ngữ AI của NC và Miso Park từ nhóm văn hóa để chia sẻ cách NC nỗ lực loại bỏ các biểu hiện căm thù / phân biệt đối xử trong trò chơi thông qua ngôn ngữ AI và đánh giá khách quan về văn hóa. Tìm hiểu về cách NC đảm bảo tính đa dạng trong nội dung trò chơi thông qua AI và văn hóa để tất cả người dùng trên thế giới đều có thể thưởng thức trò chơi.

List