NC tổ chức Trò chuyện với TJ trong Chương trình Onboard dành cho nhân viên mới

05/01/2023

Tầm quan trọng của việc giới thiệu để tạo ra một nền văn hóa tổ chức lành mạnh và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty đang tăng lên mỗi ngày. NC đang cung cấp thông tin cần thiết cho nhân viên mới và đang giúp họ thích nghi tốt với môi trường mới thông qua việc chuẩn bị các chương trình hội nhập đa dạng.

Vào ngày 4 tháng 5, NC đã tổ chức một chương trình có tên〈Trò chuyện với TJ〉 nơi các câu hỏi của nhân viên mới được CEO trả lời như một phần của quy trình giới thiệu. Hãy để chúng tôi chia sẻ một phần cuộc trò chuyện giữa nhân viên mới và CEO về tầm nhìn của công ty NC.

 

List