Tự hào văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, môi trường làm việc bình đẳng

23/05/2022

A Healthy Corporate Culture, Unbiased Joy

Đa dạng và Hòa nhập thể hiện chiến lược quản lý bền vững đặc biệt của NC nhằm tạo ra một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh và một môi trường không thiên vị, nơi tất cả mọi người đều có thể tự do tạo dựng niềm vui.

NC Vietnam Visual Studio với vai trò là một thành viên trực thuộc NCSOFT,  chúng tôi vận hành một loạt các chương trình và hệ thống nhằm xây dựng một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh dựa trên giao tiếp.

Để theo đuổi sự phát triển bền vững, công ty đang phát triển một khuôn khổ xây dựng năng lực có hệ thống, từ tìm kiếm và tuyển dụng nhân tài đến lương thưởng, giới thiệu và thẩm định cũng như một nguồn nhân lực mạnh mẽ.

Một số chương trình NC Vietnam Visual Studio đã xây dựng và phát triển được công bố tổng hợp trong NCSOFT ESG REPORT 2020:

 

|Trích NCSOFT ESG trang 22

NC Vietnam Visual Studio mong muốn tham gia thúc đẩy một tương lai mới, một vị thế chuyên nghiệp hơn đến với cộng đồng 3D artists tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào sự đa dạng và hoà nhập đến cộng đồng 3D artists tại Việt Nam, điển hình thông qua các hoạt động vừa được diễn ra trong năm 2022 như:

ARTIVA ART CONTEST 2022 – Cuộc thi quy mô toàn quốc được tổ chức lần đầu tiên dành cho 3D Game Artists hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Thông qua cuộc thi, chúng tôi đã trao tặng tổng cộng hơn 100 Triệu VND đến các 3D Character artists đã thể hiện xuất sắc kỹ năng của mình. Hơn thế nữa, NC Vietnam đã bước đầu thành công xây dựng cộng đồng ARTIVA thân thiện và đa dạng mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, cùng hỗ trợ lẫn nhau phát triển kỹ năng và mở rộng kết nối về con người.

NC Vietnam Visual Studio School Tour – Chuỗi các hoạt động thúc đẩy và tăng cường trao đổi với các tổ chức giáo dục về mảng mỹ thuật kỹ thuật số. Thông qua chuỗi hoạt động này, chúng tôi mang đến cho thị trường những cập nhật mớii nhất về định hướng, hỗ trợ ươm tạo thế hệ nhân tài tiếp theo trong lĩnh vực 3D Game Design.

NC Vietnam Visual Studio Office Tour– Chuỗi hoạt động nhằm tăng cường tính kết nối giữa các thế hệ 3D artists cùng một đam mê sáng tạo thế giới ngập tràn niềm vui.

NC Vietnam sẽ ngày càng phát triển trong tương lai với sứ mệnh hướng tới một tương lai bền vững nơi mọi người kết nối với nhau bằng niềm vui. Chúng tôi tin rẳng với văn hoá doanh nghiệp lành mạnh và môi trường làm việc không thiên vị mà chúng tôi xây dựng, NC Vietnam Visual Studio  sẽ là một công ty có tầm vóc cùng bạn xây dựng sự nghiệp bền vững.

Công bố Báo Cáo Phát Triển Bền Vững NCSOFT ESG Playbook

List