Công bố Báo Cáo Phát Triển Bền Vững NCSOFT ESG Playbook

25/05/2021

NCSOFT TRỞ THÀNH CÔNG TY GAME ĐẦU TIÊN TẠI HÀN QUỐC CÔNG BỐ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Với tên gọi NCSOFT ESG PLAY BOOK 2020, được công bố vào ngày 13.08.2021

Một số thông tin nổi bật từ báo cáo phát triển bền vững ESG:

 • NCSOFT tiết lộ tầm nhìn quản lý ESG tập trung vào đa dạng và hòa nhập, hệ thống bảo mật thông tin toàn cầu, phát triển trí tuệ nhân tạo lấy con người làm gốc và đầu tư vào thế hệ tiềm năng tương lai.
 • Báo cáo đề xuất chi tiết về các sáng kiến và hành động cụ thể để thúc đẩy từng lĩnh vực bao gồm quản trị, môi trường và quản lý đạo đức.
 • Trích lời Songyee Yoon- Chủ tịch ban chỉ đạo ESG cho biết: “NCSOFT sẽ nắm bắt sự đa dạng cả về giá trị nội dung và hình thức truyền thông đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp”

PANGYO, KOREA ( August 12, 2021) – NCSOFT với tư cách là nhà phát triển và nhà sản xuất trò chơi hàng đầu thế giới, đã phát hành bản báo cáo phát triển bền vững với tên gọi “NCSOFT ESG PLAYBOOK 2020” vào ngày 12 tháng 8 để công bố tầm nhìn và hiệu suất quản lý của công ty theo tiêu chuẩn ESG( Environment- môi trường, Social- xã hội, Governance- quản trị). NCSOFT đã chính thức trở thành công ty game đầu tiên ở Hàn Quốc công bố báo cáo phát triển bền vững này.

NCSOFT cập nhật trên website chính thức của doanh nghiệp, ra mắt trang thông tin riêng về quản lý phát triển bền vững, nơi đăng tải bản hoàn chỉnh của báo cáo đã được công bố. Báo cáo cung cấp một cái nhìn toàn diện về các mục tiêu quản lý và những hành động được cụ thể dựa theo giá trị cốt lõi của công ty “PUSH, PLAY”

NCSOFT giới thiệu bốn tầm nhìn trong việc quản lý ESG trong chuyên mục “PUSH for a better future” (tạm dịch: THÚC ĐẨY vì một tương lai tốt đẹp hơn) Công ty cam kết thực hiện quản lý các hành động phát triển bền vững tập trung vào bốn lĩnh vực như sau:

 • Văn hóa tổ chức lành mạnh và không bài xích việc tận hưởng niềm vui để nắm bắt tính đa dạng cả bên về mặt nội dung và hình thức thực hiện của chúng tôi cũng như chú trọng từ bên trong tổ chức và truyền thông xã hội.
 • Môi trường đáng tin cậy trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ toàn cầu nhằm để xây dựng bảo mật an ninh toàn cầu.
 • Phát triển công nghệ và các giá trị tư tưởng để phát triển trí tuệ nhân tạo lấy con người làm gốc.
 • Trao cơ hội cho thế hệ tài năng tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng xã hội và tạo điều kiện cho người tài giỏi kém may mắn.

Trong chuyên mục “PLAY for sustanability” (tạm dịch: Hoạt động mang lại niềm vui theo mục tiêu phát triển bền vững) trình bày chi tiết hiệu suất quản lý phát triển bền vững nổi bật trong từng lĩnh vực sau:

 • Thiết lập nguyên tắc quản trị doanh nghiệp và phạm trù tư tưởng đạo đức
 • Chăm sóc nhân sự
 • Giao tiếp với người dùng
 • Hợp tác hoạt động cùng với địa phương
 • Quản lý môi trường bao gồm các dự án làm giảm tác động của môi trường, giảm khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính
 • Songyee Yoon- Chủ tịch ban chỉ đạo ESG cho biết: “Trong quá trình phát hành bản báo cáo phát triển bền vững đầu tiên của công ty, chúng tôi đã dự tính các chiến lược của NCSOFT với tư cách là một công ty R&D công nghệ cao để có thể  hành động một cách chân thành. NCSOFT sẽ không ngừng nỗ lực để nắm bắt sự đa dạng cả về giá trị bên trong lẫn bên ngoài cũng như hoàn thành trách nhiệm được yêu cầu của doanh nghiệp xã hội trong kỷ nguyên số.”

Ngoài báo cáo, NCSOFT sẽ tiếp tục chia sẻ các hoạt động quản lý bền vững của công ty thông qua các kênh truyển thông khác nhau bao gồm cả blog của công ty.

Thông tin thêm có sẵn trên website và blog của công ty.

Toàn bộ bản báo cáo bằng Tiếng Anh có thể tải xuống tại đây

List